زگیل

ترکهای پوست

این پدیده غالباً در خانمها پس از دوران بارداری ایجاد شده و خصوصاً در کفل، ران، سینه ها و شکم به چشم می خورد. عامل این مشکل وضعیت بد ارتجاعی پوست است که به دلیل اضافه وزن بیش از حد در دوران بارداری (بافتها کشیده شده و پس از زایمان، به شکل ناموزونی مجدداً جمع می شود)، به وجود می آید. عامل دیگری که به همان شکل باعث ایجاد آن می شود، استفاده از رژیم های لاغری سنگین در یک دوره ی کوتاه مدت است.

از سوی دیگر، نوعی از این پدیده نیز به صورت کند ولی بدون عوامل ظاهری شکل می گیرد که بدواً در رابطه با کیفیت خاص پوست به دلیل اشکال در حالت ارتجاعی آن است.

اما شکل ظاهری این شقاق ها چگونه است؟ غالباً شکل آن را می توان با بافت بریده بریده ی پوست درخت مقایسه کرد. خطوط روشن سفید و بلندی که نسبت به پوست سالم فرو رفته تر است به صورت موازی در کنار یکدیگر قرار می گیرد.

پیشگیری از این شقاق ها بر چند اقدام ساده استوار است.

زنان باردار: این خانم ها باید مراقب اضافه وزن خود در دوران بارداری باشند. ۱۰ کیلو اضافه وزن در طول ۹ ماه، مانگین متوسط و خوبی است.

اگر بارداری نیاز به افزایش مصرف ویتامینها، کلسیم و سایر عناصر لازم برای رشد مناسب جنین و سپس شیر دادن نوزاد دارد، این مقدار مورد نیاز با داشتن تغذیه ای طبیعی و متعادل کاملاً برآورده می شود. بنابراین، ضرورتی برای «غذا خوردن به اندازه ی دو نفر» وجود ندارد.

در اولین روزهای پس از زایمان، تحرک توده های عضلانی و بافتهای زی