تعرق چیست

تعرق بیش از حد

تعرق یکی از عملکردهای سودمند بدن است که برای دستیابی به اهداف زیر انجام می شود:

-تنظیم درجه ی حرارت پوست، هنگامی که این دما تحت تأثیر هوای بیش از حد گرم محیط اطراف افزایش می یابد.

-جابجایی الکترولیتها و فضولات گوناکون به خارج از بدن که به این ترتیب، تعرق نقش تصفیه کننده ی بدن را (مانند کلیه ها) برعهده دارد.

گاهی اوقات، این فعالیت از حد معمول خود فراتر رفته و تعرق بیش از حد، هم برای شخص و هم برای اطافیانش ایجاد مشکل می کند. این حالت را غالباً در جوانانی که سالم هستند و بدنشان با کوچکترین تلاش یا تحت تأثیر کمترین محرک روانی مملو از عرق می شود، مشاهده می کنیم. این تعرق غالباً در سطح دستها، پاها، زیر بغل و پیشانی بیشتراز سایر قسمتها است. به خاطر این تعرق، صورت دائماً براق بوده و دستها مرطوب است. متأسفانه این حالت گاهی روابط اجتماعی اشخاص را دچار اشکال می سازد.

علاوه بر آن،این رطوبت تقریباً مزمن، امکان تکثیر قارچهای میکروسکوپی را نیز که در سطح نقاط چین دار بدن و خصوصاً بین انگشتان پا، زیر بغل و کشاله ی ران به وجود می آید، فراهم می سازد.تعرق بیش از حد